Heltid – ikke deltid

Det er for mange som jobber deltid i Norge i dag – dette vil HK endre! HK vil at alle som ønsker det skal jobbe heltid, og vil hjelpe flere til å kreve sin rett på utvidet stilling!

Påstand: Folk som jobber deltid gjør det fordi de har lyst!
Det er for mange som godtar lave stillingsbrøker og usikker arbeidstid. Det er fordi de ikke er klar over rettighetene de har i arbeidslivet. Arbeidsgivere som ikke prioriterer god arbeidstidsplanlegging og å tilrettelegge for høyere stillingsbrøker og heltid gjør at mange gir opp. Dette kan vi gjøre noe med!

I følge en medlemsundersøkelse HK gjennomførte for alle HK-medlemmer i juni 2018 svarer:

 

Kun 3 av 10 at de jobber deltid fordi de selv ønsker det.
Samtidig svarer 4 av 10 at de ikke har fremmet krav om å få utvidet sin stilling.

 

Kun 3 prosent sier de har tatt opp ønsket om heltidsstilling med sin tillitsvalgt.
Det er over dobbelt så mange kvinner som jobber deltid enn menn. Derfor er retten til heltid også et likestillingsspørsmål. Tallene i tabellen under viser dette tydelig.

Du som jobber deltid har mange gode grunner
til å ønske en heltidsstilling

 

Bedre lønn
Det er vanskeligere å få høyere lønn i yrker med mye bruk av deltid.

 

Forutsigbarhet
Når du ikke vet når og hvor mye du skal jobbe, og lønna varierer hver måned bidrar det til økonomisk utrygghet og gjør det er vanskelig å planlegge fritiden.

 

Boliglån
Med dagens boligpriser, trenger de fleste store lån i banken for å skaffe seg sin første bolig. Deltidsstilling innebærer lavere lønn, hvilket betyr mindre i lån.

 

Karriere
Det er vanskeligere å videreutvikle seg i jobben når man er deltidsansatt. Opplæring og andre kompetansehevende tiltak skjer kanskje når du ikke er på jobb og du kan gå glipp av samarbeidet med kollegaer om nye arbeidsprosesser og rutiner.

 

Bedre pensjon
Deltidsstilling betyr et lavere inntektsgrunnlag og mindre innbetaling til pensjon.

Hvilke rettigheter har du egentlig som deltidsansatt?

 

Fortinnsrett

1. Du som deltidsansatt har fortrinnsrett til å få utvidet stillingen din fremfor at arbeidsgiveren ansetter nye. Dette gjelder både hele og deler av en ledig stilling.

 

Eksempel: Hvis du jobber 60 % og arbeidsgiver utlyser en 100 % stilling kan du ha krav på å få 40 % av den utlyste stillingen for få en heltidsstilling. Forutsetningen er at du er kvalifisert for stillingen Du er allerede ansatt i bedriften og har nødvendig kompetanse for å utføre din deltidsstilling på 60 %. Hvis det er andre og nye oppgaver i de 40 % du søker på, skal du kunne lære disse oppgavene. Du skal ha like god mulighet til opplæring i stillingen som en nyansatt ville ha hatt. Hvis ikke er dette diskriminering av interne søkere. og at det ikke er til vesentlig ulempe Mener arbeidsgiver det er til vesentlig ulempe at en ansatt får hele eller deler av en ledig stilling, vurderes det veldig strengt for at arbeidsgiver skal kunne bruke det som argument. Arbeidsgiver må selv dokumentere hvorfor det er til vesentlig ulempe. for arbeidsgiver.

 

Les arbeidsmiljøloven § 14–3

 

Utvidet stilling

2. Du har rett til en stilling tilsvarende det du faktisk jobber. Dette gjelder deltidsansatte som de siste 12 månedene jevnlig har arbeidet mer enn det som er avtalt i arbeidskontrakten.

 

Eksempel: Hvis du som deltidsansatt har en kontrakt hvor det står du skal jobbe 20%, men i virkeligheten jevnlig jobber 60 % kan du ha rett til å utvide stillingen din. Forutsetningen er at det er jevnlig behov for merarbeidet

 

Les arbeidsmiljøloven § 14–4

 

Ledige vakter

3. Deltidsansatte som jobber i en bedrift med tariffavtale, kan ha fortrinnsrett på timer og vakter som blir ledige framfor at det brukes ekstrahjelp. I de fleste tariffavtaler står det også at deltidsansatte har fortrinnsrett til heltidsstillinger. Finn ut om det er tariffavtale der du jobber. Hør med tillitsvalgt eller sjekk selv hva som står i tariffavtalen om dine rettigheter.

Hva kan du gjøre for å kreve rettighetene dine?

 

Ikke ledig stilling/timer i dag

Er du deltidsansatt og ønsker mer arbeid? Send skriftlig beskjed til arbeidsgiver at du ønsker høyere stillingsbrøk eller full stilling. Da er arbeidsgiver informert om hva du ønsker neste gang det blir noe ledig. Last ned mal:

 

Høyere stillingsbrøk med tariffavtale
Høyere stillingsbrøk uten tariffavtale

 

 

Ledig stilling/timer i dag

Er du deltidsansatt og ønsker utvidet stilling? Send skriftlig krav om fortrinnsrett til hele eller deler av stillinger som er utlyst. Last ned mal:

 

Ledig stilling eller ledig timer med tariffavtale
Ledig stilling eller ledig timer uten tariffavtale

 

 

Stillingsprosent tilsvarende det du jobber

Er du deltidsansatt og har jevnlig jobbet mer enn det som står i kontrakten de siste 12 månedene? Still krav til arbeidsgiver om stillingsprosent tilsvarende det du faktisk arbeider. Last ned mal:

 

Stillingsprosent med tariffavtale
Stillingsprosent uten tariffavtale