Ønsker du deg heltid?

Du behøver ikke smiske!

Det er for mange som jobber deltid i dag, mens de egentlig ønsker seg en heltidsjobb. Du skal ikke måtte smiske med sjefen for å få utvidet stillingen din. Det har du rett til. HK i Norge viser deg hvordan.


Anførselstegn. Ikon.

«Mange jobber deltid i dag, mens de egentlig ønsker seg en heltidsjobb»

Undersøkelser viser at det er feil. Mange vet ikke hva de har rett på, og godtar en deltidsstilling og uforutsigbar arbeidstid. Kanskje føler du deg alene i møte med arbeidsgiver? Synes det er vanskelig å bli hørt? Da er det greit å vite at du faktisk har gode kort på hånda.


undersøkelse

Hva mener medlemmene i HK om deltid?

3 av 10 sier at de jobber deltid fordi de selv ønsker det.

4 av 10 har ikke stilt krav til arbeidsgiver om å få utvidet stillingen sin.

Bare 3 prosent sier at de har snakket med en tillitsvalgt om at de ønsker heltid.

Over dobbelt så mange kvinner som menn jobber deltid.

Avstemming illustrert med tommel opp og tommel ned. Ikon.

avstemning

Jobber du deltid, men ønsker deg heltid?

Smarte karrieregrep

5 gode grunner til å jobbe heltid

Pengesekk. Ikon.

Høyere lønn

Det er viktig å ha en lønn det går an å leve av. I de yrkene hvor det er mye bruk av deltid, er det vanskeligere å få høyere lønn.

Dokumentmappe. Ikon.

Mer trygghet

Det er utrygt å ikke vite hvor mye du skal jobbe eller hva lønna blir neste måned.

Hus. Ikon.

Lettere å kjøpe bolig

Skal du inn på dagens tøffe boligmarked, er det en fordel å ha en heltidsstilling. Da kan du få et høyere boliglån.


Karrierestige. Ikon.

Enklere å gjøre karriere

Er du deltidsansatt er det vanskeligere å utvikle seg. Jobber du heltid er du tett på det som skjer. Det er lettere å få med seg kurs, og lettere å utvikle seg i jobben.

Avtaledokument. Ikon.

Bedre pensjon

Heltidsjobb gjør at du lever bedre som pensjonist. En deltidsstilling gir lavere inntektsgrunnlag, som gir mindre utbetalt pensjon.

Statistikk

Hvem jobber mest deltid?


Rett til heltid

Hvilke rettigheter har du som deltidsansatt?


Marit

Jobber deltid, har fortrinnsrett til å få utvidet stillingen sin

Marit (55) valgte å jobbe deltid da ungene var små. Det er flere år siden yngstemann flyttet ut, og Marit ønsker å jobbe fullt. Hun har spurt sjefen i bokhandelen der hun jobber, men han ansetter bare ekstravakter.

Som deltidsansatt har Marit fortrinnsrett til å få utvidet stillingen sin hvis arbeidsgiveren utlyser en ny stilling. Da er drømmen om en heltidsjobb innenfor rekkevidde for Marit.

Helt uten smisk.


Bilal

Har flere småjobber, kan kreve å få ledige vakter

Bilal (30) har bare hatt småjobber siden han gikk ut av videregående. I dag studerer han og jobber 15 prosent som ekstrahjelp i en skobutikk. Hvis de har tariffavtale på Bilals arbeidsplass, har han fortrinnsrett og kan kreve ledige vakter. Slik kan han øke stillingsprosenten sin. Som deltidsansatt har Bilal også fortrinnsrett til en heltidsstilling.

Tariffavtale = ess i ermet.


Julie

Jobber mer enn det som står i kontrakten, har rett til utvidet stilling

Julie (19) er en flittig student som jobber deltid i en klesbutikk. Hun trives godt og tar gjerne på seg ekstravakter. Helt siden hun begynte i stillingen, har hun jobbet mye mer enn de 20 prosentene som står i arbeidskontrakten. De siste tolv månedene viser timelista at Julie har jobbet 60 prosent. Da kan hun kreve en utvidet stilling som tilsvarer det hun faktisk har jobbet det siste året.

Krev din rett

Sånn gjør du det

Jobber du deltid og arbeidsgiveren din lyser ut en ledig stilling?

Send et skriftlig krav om fortrinnsrett til hele eller en del av den utlyste stillingen.

Last ned mal:

Ledig stilling / ledige timer med tariffavtale

Ledig stilling / ledige timer uten tariffavtale

Jobber du deltid og ønsker en høyere stillingsprosent eller heltid?

Send en skriftlig beskjed til arbeidsgiveren din.

Last ned mal:

Høyere stillingsprosent med tariffavtale

Høyere stillingsprosent uten tariffavtale

Har du jevnlig jobbet mer enn det som står i kontrakten din, de siste tolv månedene?

Gi arbeidsgiveren din skriftlig beskjed om at du har rett til en stillingsprosent som tilsvarer det du faktisk jobber.

Last ned mal:

Stillingsprosent tilsvarende faktisk arbeidstid med tariffavtale

Stillingsprosent tilsvarende faktisk arbeidstid uten tariffavtale

HK i Norge hjelper deg!